Category: Supreme Leader

Category: Supreme Leader

نامه رهبر ایران به جوانان غربی، رمزگشای توافق هسته‌ای

نامه رهبر ایران به جوانان غربی، رمزگشای توافق هسته‌ای

این مهم‌ترین ماموریت انقلاب اسلامی در دنیای امروز است. اگر توافق هسته‌ای را دنبال کرده اما توجهی به نامه رهبری ایران به جوانان غربی نداشته‌اید، آنگاه مهمترین مسئله درباره این توافق را درک نکرده اید: یک گفتگو بر پایه احترام و شأن متقابل و علیه بربریت و تهدیداتی که اسلام با آن مواجه است.